Podręczniki

Podręczniki obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym  nr XVI rok szkolny 2023/2024

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

klasy czwarte

Podręczniki obowiązujące w Technikum nr 19 w oku szkolnym 2023/2024

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Klasy czwarte

Klasy piąte