Podręczniki

Podręczniki obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym  nr XVI rok szkolny 2022/2023

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

klasy czwarte

Podręczniki obowiązujące w Technikum nr 19 2022/2023

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Klasy czwarte po szkole podstawowej

Klasy czwarte po gimnazjum