Nasze klasy

Liceum Ogólnokształcące nr XVI we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 Dla absolwentów szkół podstawowych

Profil Przedmioty rozszerzone Język obcy kontynuacja Drugi język obcy Przedmioty rekrutacyjne
(I A)

Humanistyczny

język polski

historia

geografia

język angielski język niemiecki lub język francuski język polski

matematyka

historia

język obcy

(I B)

Matematyczno-przyrodniczy

matematyka

biologia

geografia

język angielski język niemiecki język polski

matematyka

biologia

język obcy

(I C)

Matematyczno-fizyczny

matematyka

fizyka

język angielski

język angielski język niemiecki język polski

matematyka

fizyka

język obcy

(I D)

Biologiczno-chemiczny

biologia

chemia

język angielski

język angielski język niemiecki lub język francuski język polski

matematyka

biologia lub chemia

język obcy

  • Przy rekrutacji brany pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia szkoły.
  • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.
  • Zajęcia z języków obcych będą się odbywały w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania.

Opis oddziałów:

Klasa I a

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii, geografii.

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne.

Klasa I b

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, biologii, geografii.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I c

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I d

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki lub j. francuski

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Technikum nr 19 we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

Profil Przedmioty rozszerzone Język obcy kontynuacja Drugi język obcy Przedmioty rekrutacyjne
(I ABCT)

Technik informatyk

matematyka

 

język angielski język niemiecki język polski

matematyka

fizyka

język obcy

  • Przy rekrutacji brany pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia szkoły.
  • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.
  • Zajęcia z języków obcych będą się odbywały w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania.

 

Opis oddziałów:

  • Klasa I abct
  • Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki.
  • Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.
  • Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.