Nasze klasy

Liceum Ogólnokształcące nr XVI we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

ProfilPrzedmioty rozszerzoneJęzyk obcy kontynuacjaDrugi język obcyPrzedmioty rekrutacyjne
(I A) Ekspresji twórczejjęzyk polski
historia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski matematyka historia
język obcy
(I B) Matematyczno-geograficznamatematyka geografia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski matematyka geografia
język obcy
(I C) Matematyczno-fizycznymatematyka
fizyka
język angielski
język angielskijęzyk niemieckijęzyk polski matematyka fizyka
język obcy
(I D) Biologiczno-chemicznybiologia
chemia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski matematyka biologia lub chemia język obcy
(I E) Językowajęzyk polski
język francuski język angielski
język angielskijęzyk francuskijęzyk polski matematyka historia
język obcy
(I F) Humanistycznajęzyk polski historia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski matematyka historia
język obcy
  • Przy rekrutacji brany pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.

Opis oddziałów:

Klasa I a

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne są realizowane w ramach innowacji pedagogicznej Kształty wyobraźni, figury marzeń.

Klasa I b

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, geografii, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I c

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I d

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki lub j. francuski

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I e

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, języka francuskiego, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz j. francuski

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I f

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Technikum nr 19 we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

ProfilPrzedmioty rozszerzoneJęzyk obcy kontynuacjaDrugi język obcyPrzedmioty rekrutacyjne
(I ABT) Technik informatykmatematyka  język angielskijęzyk niemieckijęzyk polski matematyka fizyka język obcy
  • Przy rekrutacji brany pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.
  • Zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych będą odbywać się w podziale na grupy

Opis oddziałów:

  • Klasa I abt
  • Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki.
  • Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.
  • Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.