Szkoła

„Kreatywność to pozwolenie sobie na popełnianie błędów, sztuką zaś to wiedzieć, przy których błędach warto pozostać.” (Scott Adam)

Powstajemy w murach „Trzynastki” czyli Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej. Oprócz rozwijania kreatywności uczniów i świetnego wyniku matur naszym celem będzie kontynuowanie najlepszych tradycji „Trzynastki”, takich jak:
– rozwijanie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia,
– współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim oraz innymi uczelniami i placówkami edukacyjnymi Wrocławia,
– sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych,
– zajęcia rozwijające umiejętności artystyczne uczniów,
– tworzenie gazetek szkolnych i praca nad warsztatem dziennikarskim,
– wolontariat szkolny,
– sukcesy sportowe, promocja turystyki górskiej, ciekawych dyscyplin sportu (w tym frisbee ultimate) i zdrowego trybu życia,
– sukcesy na Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination,
– zespół rockowy Crossover,
– bogate życie Samorządu Uczniowskiego.
Podstawą sukcesu będą nasze dotychczasowe osiągnięcia, ale chcemy wspinać się jeeeeeszcze wyżej!