Rekrutacja – Technikum nr 19

Technikum nr 19 we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

dla absolwentów szkół podstawowych

ProfilPrzedmioty rozszerzoneJęzyk obcy kontynuacjaDrugi język obcyPrzedmioty rekrutacyjne
(I ABT) Technik informatykmatematyka  język angielskijęzyk niemieckijęzyk polski matematyka fizyka język obcy
  • Przy rekrutacji brany pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.
  • Zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych będą odbywać się w podziale na grupy.

Opis oddziałów:

Klasa I abt

  • Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki
  • Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki
  • Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności