Twój czas na staż

logo projektu Twój czas na staż

Informujemy, że projekt „Twój czas na staż”, który realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław od 1 lutego 2021 roku, został przedłużony do dnia  31.08.2023 roku.

Kontynuacja związana jest z realizacją działań dla uczniów – uchodźców wojennych z Ukrainy,  którzy przybyli od Polski od 24.02.2022 i uczą się w szkołach objętych projektem:

 • Technikum nr 2 i  Branżowa Szkoła I st. nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Technikum nr 15
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3
 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła I st. nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych
 • Technikum nr 10  w Elektronicznych Zakładach Naukowych
 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła I st. nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Technikum nr 18
 • Technikum nr 19

W okresie przedłużenia projektu przewidziano następujące formy wsparcia, realizowane łącznie (we wszystkich trzeba wziąć udział decydując się na przystąpienie do projektu):

 • Staże zawodowe dla uczniów – działania dedykowane grupie 20 uczniów. Za udział w 150-godzinnym stażu otrzymasz wynagrodzenie w wysokości 2 550,00 zł.
 • Kursy języka polskiego -32-godzinne kursy w podziale na dwie grupy, wzbogacone o indywidualne konwersacje z lektorem w wymiarze 8 godzin/osoba.
 • Warsztaty z doradcą zawodowym – ich celem jest zaznajomienie z lokalnym rynkiem pracy oraz przygotowanie CV. Czas trwania 6 godzin, z podziałem na dwie grupy.  Podczas spotkania będzie obecny tłumacz.
 • Wycieczka zawodoznawcza -ukierunkowana na poznanie specyfiki działalności firm z branż zgodnych z kierunkiem kształcenia stażystów oraz ewentualnej perspektywie zatrudnienia w danym sektorze.
 • Wycieczka z przewodnikiem -zwiedzanie najciekawszych miejsc Wrocławia, wraz z przedstawieniem ich  historii i wielokulturowego wymiaru.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony, informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pojawi się już we wrześniu!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu z Liderem Szkolnym, Panem Mariuszem Lechocińskim, m.lechocinski@lo16.wroc.pl

Ми інформуємо, що проєкт „Твій час на стаж”, який реалізується через Центр Професійного Навчання від імені муніципалітету Вроцлав з 1 лютого 2021 року, був продовжений до 31.08.2023 року.

Продовження пов’язане з реалізацією заходів для учнів-військових біженців з України, які прибули до Польської Республіки з 24.02.2022 і навчаються в школах, охоплених проектом:

Технікум № 2 і Галузева Школа І ст. № 2 в Комплексі Шкіл номера 2

Технікум № 15

Технікум № 16 в Комплексі Шкіл № 3

Технікум № 12 і Галузева Школа І ст. № 12 в Комплексі Логістичних Шкіл Технікум № 10 в електронних наукових установах

Технікум № 9 і Галузева Школа І ст. № 9 в Комплексі Гастрономічних Шкіл Технікум № 18

Технікум № 19

Протягом періоду продовження проєкту передбачені наступні форми підтримки, що реалізуються спільно (у всіх з них необхідно взяти участь при прийнятті рішення про приєднання до проєкту):

Стажування для студентів – заходи, розраховані на групу з 20 студентів. Участь у 150-годинному стажуванні які будуть оплачуватись у розмірі 2 550,00 злотих. Курси польської мови -32-годинні курси, розділені на дві групи, збагачені індивідуальними бесідами з викладачем в розмірі 8 годин /особа

Семінари з профконсультантом – їх метою є ознайомлення учасників з місцевим ринком праці та підготовка резюме. Тривалість 6 годин, розділених на дві групи. Під час зустрічі буде присутній перекладач.

● Профорієнтаційна екскурсія -спрямована на вивчення специфіки діяльності компаній з галузей, що відповідають напрямку навчання стажистів і можливій перспективі працевлаштування в даному секторі.

Екскурсія – відвідування найцікавіших місць Вроцлава з ознайомленням з їх історією та мультикультурним виміром.

Бажаєте дізнатися більше? Ви можете зв’язатися з Вашим керівником школи, Mariuszem Lechocińskim, m.lechocinski@lo16.wroc.pl