Konto

Wpłat na szafki można dokonywać na konto 12 1020 5226 0000 6102 0651 4915
Tytuł wpłaty: darowizna na bieżącą działalność szkoły na wymianę/nowy zamek w szafce ubraniowej ucznia: ……
Kwota: 10 zł
Po wpłacie na konto potwierdzenie/wydruk wpłaty należy dostarczyć do pokoju konserwatorów w celu otrzymania kluczyka.