Ubezpieczenie

Oferty ubezpieczenia młodzieży szkolnej Zespołu Szkół nr 8. Dzięki ofercie wirtualnej polisę kupuje rodzic bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego i tam odprowadza składkę.

EDU Plus  program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży

oraz personelu placówki oświatowej na rok szkolny 2023/2024

dla: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8

Uczniowie technikum są zobligowani do wykupienia ubezpieczenia w związku z odbywaniem praktyk/staży.