Harmonogram roku szkolnego

Terminy praktyk w roku szkolnym 2022/2023:

4AT 31.10 – 25.11.2022
4BT 28.11 – 23.12.2022
3AT
3BT
3CT

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół nr 8 we Wrocławiu

I semestr (1 września 2022 –  20 stycznia 2023)

I semestr dla klas IV (1 września 2022 –   16 grudnia 2022)

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 14 października 2022
Tydzień wycieczkowy 19-23 września 2022
Zebrania z rodzicami

12/15 września – wywiadówka

23 stycznia – wywiadówka

Próbny egzamin maturalny

4-11 stycznia 2023

18-19 stycznia 2023 (egzamin ustny)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022

Egzamin zawodowy 18-19 stycznia 2023
Zakończenie I semestru 20 stycznia 2023 (wystawienie ocen do 19 stycznia 2023)
Zakończenie I semestru dla klas IV 16 grudnia 2022 (wystawienie ocen do 15 grudnia 2022)
Posiedzenie rady pedagogicznej (klasyfikacja po I semestrze klasy IV) 16 grudnia 2022
Posiedzenie rady pedagogicznej (klasyfikacja po I semestrze) 20 stycznia 2023
Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej 10 lutego 2023
Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2023

II semestr (21 stycznia 2023 – 23 czerwca 2023)

II semestr dla klas IV ( 17 grudnia 2022 – 28 kwietnia 2023)

Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023
Posiedzenie rady pedagogicznej (klasyfikacja po II semestrze klasy IV) 24 kwietnia 2023 (wystawienie ocen do 21 kwietnia 2023)
Zakończenie roku szkolnego dla klas IV 28 kwietnia 2023
Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dla klas 1-3 i 4 technikum 

4-9 maja 2023

 

Tydzień wycieczkowy 29 maja – 2 czerwca 2023
Egzamin zawodowy – dni wolne od zajęć

 6 czerwca 2023

14-15 czerwca 2023

Spotkania z rodzicami 6 czerwca – wywiadówka
   
Posiedzenie rady pedagogicznej (klasyfikacja po II semestrze) 19 czerwca 2023 (wystawienie ocen do 16.06.2023)
Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej 25 sierpnia 2023
Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023

Dni do odpracowania:

31.10.2022 (poniedziałek) – odpracowujemy 22.10.2022

2.05.2023 (wtorek) – odpracowujemy 1.04.2023 (Dzień Drzwi Otwartych w ZS nr 8)