Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego

Projekt „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego” organizowany przez Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius” i współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

 • Nabycie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez 320 uczniów (w tym 14 kobiet)
 • Podniesienie kompetencji/kwalifikacji kadry nauczycielskiej (32 osoby)
 • Poprawa efektywności kształcenia 5 szkół objętych wsparciem poprzez doposażenie tych placówek
  i wdrożenie nowoczesnych technologii w nauczaniu

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01-08-2020
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 31-07-2022

Działania w projekcie:

 • Doinwestowanie szkoły nowoczesnym sprzętem
 • Specjalistyczne doradztwo zawodowe indywidualnie – 4 godziny na osobę
 • 90 godzin specjalistycznych kursów dla uczniów z zakresu wykorzystania technologii ICT w zawodzie
 • 40 godzin zindywidualizowanych szkoleń dla nauczycieli połączonych z pracą warsztatową nad wzbogaceniem i aktualizacją treści, narzędzi i metod dydaktycznych
 • 150 godzin płatnego stażu zawodowego dla uczniów w wakacje

Grupa docelowa:

Projekt zostanie skierowany do osób fizycznych uczących się /pracujących, zamieszkujących w woj. Dolnośląskim w rozumieniu przepisów KC.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

 • Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu (Technikum nr 19)
 • Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu (Technikum nr 3)
 • Zespół Szkół  Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu (Technikum nr 7)
 • Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu (Technikum nr 10)
 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (Technikum)

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
 • Gmina Wrocław
 • Powiat Dzierżoniowski

Szkolny koordynator projektu:

Krzysztof Szczepański