Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 – Anna Wyczlińska

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 8 – Mariusz Lechociński

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 8 – Krzysztof Szczepański