Rekrutacja

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od 16 maja do 17 czerwca 2024r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.Od 21 czerwca do 5 lipca 2024r.
3.Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.Od 21 czerwca do 5 lipca 2024r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 5 lipca 2024r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.Do 12 lipca 2024r.
6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.15 lipca 2024r.
7.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.Od 16 maja do 16 lipca 2024r.
8.Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (także zaświadczenia lekarskiego w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).Od 16 do 23 lipca 2024r.
9.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.23 lipca 2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od 24 do 25 lipca 2024r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 25 lipca 2024r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.Do 31 lipca 2024r.
6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.1 sierpnia 2024r.
7.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.Od 24 lipca do 2 sierpnia 2024r.
8.Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (także zaświadczenia lekarskiego w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).Od 2 do 8 sierpnia 2024r.
9.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.9 sierpnia 2024r.

Instrukcja video

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/tabPublicText236.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Instrukcje+video&publicTextId=236

Strona rekrutacji

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Strona+g%C5%82%C3%B3wna

Harmonogram

Kryteria

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/tabPublicText177.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Kryteria&publicTextId=177

Wprowadzenie wniosku

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/tabPublicText231.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Wprowadzenie%2Fdostarczenie+wniosku&publicTextId=231

Punktowane konkursy