Rekrutacja

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.
3.Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 10 lipca 2023 r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.Do 17 lipca 2023 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.18 lipca 2023 r.
7.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.Od 15 maja do 21 lipca 2023 r.
8.Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (także zaświadczenia lekarskiego w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).Od 19 do 28 lipca 2023 r.
9.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.31 lipca 2023 r.

Rekrutacja uzupełniająca

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od 1 do 3 sierpnia 2023 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 3 sierpnia 2023 r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.Do 8 sierpnia 2023 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.9 sierpnia 2023 r.
7.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.Od 3 do 9 sierpnia 2023 r.
8.Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (także zaświadczenia lekarskiego w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).Od 10 do 17 sierpnia 2023 r.
9.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.18 sierpnia 2023 r.

Instrukcja video

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/tabPublicText236.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Instrukcje+video&publicTextId=236

Strona rekrutacji

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Strona+g%C5%82%C3%B3wna

Harmonogram

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

Kryteria

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/tabPublicText177.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Kryteria&publicTextId=177

Wprowadzenie wniosku

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/tabPublicText231.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Wprowadzenie%2Fdostarczenie+wniosku&publicTextId=231

Punktowane konkursy

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/tabPublicText265.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Punktowane+konkursy&publicTextId=265