Komunikaty CKE

Aktualizacja listy przyborów na maturę w formule 2015 i 2023:https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/20221010E8EM23PrzybFIN.pdf?x94653 Matura 2023 (formuła 2023): Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu

Więcej