Rekrutacja – Liceum Ogólnokształcące nr XVI

Ogólnokształcące Liceum nr XVI we Wrocławiu

 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

dla absolwentów szkół podstawowych

ProfilPrzedmioty rozszerzoneJęzyk obcy kontynuacjaDrugi język obcyPrzedmioty rekrutacyjne
(I A) Ekspresji twórczejjęzyk polski historia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski matematyka
historia
język obcy
(I B) Matematyczno-geograficznamatematyka geografia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski matematyka
geografia
język obcy
(I C) Matematyczno-fizycznymatematyka fizyka
język angielski
język angielskijęzyk niemieckijęzyk polski
matematyka
fizyka
język obcy
(I D) Biologiczno-chemicznybiologia
chemia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski
matematyka
biologia lub chemia
język obcy
  • Przy rekrutacji brany pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.

Opis oddziałów:

Klasa I a

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii, języka angielskiego

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne są realizowane w ramach innowacji pedagogicznej Kształty wyobraźni, figury marzeń

Klasa I b

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, geografii, języka angielskiego

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności

Klasa I c

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, języka angielskiego

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności

Klasa I d

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii, języka angielskiego

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki lub j. francuski

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności

Zajęcia dodatkowe: chemia, biologia są realizowane w ramach innowacji pedagogicznej Kreatywni w środowisku

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/01/zarzadzeniedko-terminy2024-podpis.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/01/zalacznik-nr1.pdf