Bezpieczeństwo w szkole

Szanowni Państwo,

informacje o procedurach reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole znajdują się pod linkiem:

http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow.pdf

Informujmy również, iż w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wychowawczej można się zwrócić do psychologa, pedagoga szkolnego oraz wychowawcy. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr XVI oraz ich rodzice mogą również korzystać z pomocy, którą oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 112; tel. (71) 7986829 oraz Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna przy ul. Borowskiej 101 (www.spt.wroc.pl).