Praktyki zawodowe

Program praktyk dla kwalifikacji INF 0.2

Program praktyk dla kwalifikacji INF 0.3

Regulamin praktyk

Szczegółowe kryteria oceniania praktyki zawodowej

Wniosek o przyjęcie na praktyki