Matura – wyniki

Wyniki egzaminu maturalnego 2023.

Liceum Ogólnokształcące nr XVI

Technikum nr 19

Wyniki egzaminu maturalnego 2022.

Wyniki egzaminu maturalnego 2021.

zdawalność język polski - 100%
zdawalność język angielski 100%
zdawalność matematyka 100%
średni wynik szkoły z przedmiotów w zakresie podstawowym
język polski 69%
matematyka 76%
język angielski 94%

Wyniki egzaminu maturalnego 2020.

zdawalność język polski 100%
zdawalność matematyka 98,36%
zdawalność język angielski 100%
średni wynik szkoły z przedmiotów w zakresie podstawowym
język polski 66,4%
matematyka 62,7%
język angielski 89,5%