Fundusz Rady Rodziców

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 70 zł

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto bankowe:

22 1750 0012 0000 0000 3870 8527

Rada Rodziców przy LO nr XVI we Wrocławiu, ul. Mikołaja Reja 3

Prosimy, aby w tytule darowizny podać nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. Umożliwią to właściwe zaksięgowanie wpłaty.
Skarbników klasowych prosimy o informowanie rodziców wpłacaniu dobrowolnie zadeklarowanych składek na Radę Rodziców.

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.

Z uzyskanych składek dofinansowujemy:

  • nagrody za wyniki w nauce,
  • udział w konkursach
  • imprezy sportowe
  • imprezy związane z aktywnością międzynarodową uczniów,
  • projekty służące współdziałaniu rodziców w procesie nauczania i wychowania
  • zakup pomocy naukowych
  • inicjatywy promujące LO

Przy wpłatach za wycieczkę na konto prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, miejsca wycieczki oraz klasy.