Wpłaty na wycieczkę

Numer konta Rady Rodziców (konto do wpłat na wycieczki)

22 1750 0012 0000 0000 3870 8527

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miejsce wycieczki