Przetargi zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

OPZ-formularz cenowy komputery – Załącznik 1.1 do SIWZ

OPZ-formularz cenowy meble – Załącznik 1.2 do SIWZ

OPZ cześć nr 3 – Załącznik 1.3 do SIWZ

OPZ:formularz cenowy komputery – Załącznik 1.1 do SIWZ

OPZ:formularz cenowy meble – Załącznik 1.2 do SIWZ

OPZ cześć nr 3 – Załącznik 1.3 do SIWZ

projekt umowy – komputery

projekt umowy – meble

projekt umowy – sieć LAN

Załaczniki 1 – 4 edytowalne do SIWZ

Odpowiedź na pytanie do SIWZ 10.06.2019

Odpowiedź na pytanie do SIWZ 11.06.2019

Odpwoedź na pytanie do SIWZ 14.06.2019-2

INFORMACJA z OTWARCIA OFERT

Unieważnienie całość

 

Informacja o rozstrzygnięciu_część nr 3

Unieważnienie część nr 1 – komputery

Informacja o rozstrzygnięciu na BIP – część nr 2

INFORMACJA z OTWARCIA OFERT (1)

Odpowiedź na pytanie do SIWZ 24.06.2019-2

Odpowiedzi na pytania do SIWZ – 24.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

OPZ-formularz cenowy komputery – Załącznik 1.1 do SIWZ

OPZ-formularz cenowy meble – Załącznik 1.2 do SIWZ

OPZ cześć nr 3 – Załącznik 1.3 do SIWZ

OPZ-formularz cenowy komputery – Załącznik 1.1 do SIWZ

OPZ-formularz cenowy meble – Załącznik 1.2 do SIWZ

OPZ cześć nr 3 – Załącznik 1.3 do SIWZ

projekt umowy – komputery

projekt umowy – meble

projekt umowy – sieć LAN

Załaczniki 1 – 4 do SIWZ – edytowalne