Prezydium RR

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO NR 16 WE WROCŁAWIU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.          KRZYSZTOF RYPUŁA – PRZEWODNICZĄCY

k_rypula@gazeta.pl

2.          BEATA KEMPIŃSKA – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

beata-kempinska@wp.pl

3.         AGATA JĘDRZEJCZAK – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

agatakj@wp.pl

4.          DOMINIKA OMELAN – SKARBNIK

domini2@o2.pl 

5.          BEATA KORZENIOWSKA – SEKRETARZ

6.          RENATA BERDOWICZ

7.         ANNA WŁODARCZYK