Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW TECHNIKUM NR 19 WE WROCŁAWIU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.          RENATA BERDOWICZ – PRZEWODNICZĄCY renata_berdowicz@o2.pl

2.          BEATA MIŁAN – SKARBNIK jutanka@gmail.com

3.          BEATA KORZENIOWSKA – SEKRETARZ

6.         LIDIA GÓRALSKA lidka_65ao2.pl