Konsultacje zdalne

Harmonogram konsultacji nauczycieli ZS8 z uczniami i rodzicami.

Konsultacje odbywają się poprzez służbową pocztę e-mail nauczycieli i dziennik Librus.