Szkolny Dzień Kreatywności – wyniki

W poniedziałek odbył się Szkolny Dzień Kreatywności dla klas drugich i trzecich liceum i technikum. Jest to ważny dzień, Święto Kreatywności społeczności szkolnej.

W zespołach klasowych (ale też czasami międzyklasowych) uczniowie pracowali nad rozwiązaniem wyzwania klasowego i uczestniczyli w „Działaniach na zawołanie”.

Dziękujemy uczniom klas 2c, 2d, 2e, 2f, 2at i 2bt oraz 3a, 3b, 3d, 3e, 3at za zaangażowanie, kreatywność i wspólną zabawę.

W kategorii klas drugich:

3. miejsce zajęła reprezentacja -klas 2e i 2bt.

2. miejsce – klasa 2c

1. miejsce – klasa 2d

W kategorii klas trzecich:

3. miejsce zajęli uczniowie klasy 3d.

2. miejsce – 3e.

1. miejsce – 3a.